whatsapp
Blog Image

Mekanik Tesisat - Temiz Su, Pis Su Tesisatı

TEMİZ SU TESİSATI

Dairelerde temiz su boruları, zorunlu hâller dışında genellikle sıva altı döşenir. Bu sistem sayesinde terlemeyi önlemiş oluruz. Katlara çıkan kolon boruları ise sıva üstü döşenir.

Tesisata başlamadan önce yapılacak iş planlanır. Boruların geçeceği yerler tebeşirle işaretlenir. Kırmaya başlamadan önce zarar verilebilecek tesisat olup olmadığı kontrol edilir.

Temiz su tesisatının su akıtma yerlerinin iyi düzenlenmesi durumunda soğuk su ve sıcak su tesisatının iyi planlanması hem işçiliği hem de malzeme tasarrufunu sağlar.

Temiz su tesisatı boruları mutlaka duvardan döşenmelidir. Zeminde döşenecek boruların arızası durumunda değiştirilmesi ya da arızanın giderilmesi oldukça zordur.

Sıcak su tesisatı için soğuk su tesisatı döşendikten sonra sıcak suyun gidecek olduğu yerler işaretlenir. Tesisata ısıtıcı çıkışından başlayarak (Isıtıcı çıkışına vana konulacaktır.) sırasıyla döşenir

PİS SU TESİSATI

Yapılarda çeşitli su akıtma yerlerinden gelen pis ve kirli suları şehir kanalizasyonuna yada şehir kanalizasyonu olmayan yerlerde çürütme çukurlarına, süzme çukurlarına ileten boru sistemine Bina pissu tesisatı denir.

İyi yapılmış bir pissu tesisatında Pis ve kirli suları kesintisiz,çabuk,sağlığa zarar vermeden, insanlara rahatsızlık vermeyecek şekilde uzaklaştırır Koku,gaz ve böceklerin pissu borularından  binaya geçmesini engeller.

Borular gaz ,hava ve pis su sızdırmaz olmalıdır.

Borular dayanıklı,sağlam,bina oturmalarına dirençli olmalıdır.

Bina pis su tesisatı temel olarak
 3 kısıma ayırılır: 1-) Dış pis su tesisatı 2-) İç pis su tesisatı 3-)Yağış suyu tesisatı

DIŞ PİS SU TESİSATI: Dış pis su tesisatı binanın dışından 1 m - 1.5 m dışından başlayıp kanalizasyona kadar giden boru tesisatına dış pis su tesisatı denir.

Bu tesisat büz, künk, asbestli çimento (TS 437), dökme demir (TS 10) pis su boruları kullanılmaktadır.

Dış pis su tesisatı döşenirken eğimin düzgünlüğüne,zeminin sağlamlığına dikkat edilmelidir.

Eğer zemin sağlam olmayıp borularda hatalı döşenir ise boru tesisatı bel verir çatlamalar tıkanmalar meydana gelir.

Boru içindeki sıcak suyun nemli suyun ağaçlar bitkiler açısından çok uygun olduğu bilinmektedir.Dolayısıyla ağaç kökleri boruların ek yerlerin içine girebilir tıkanmalara yol açabilir.

Bu neden boru ek yerleri çok sağlam ve sızdırmaz şekilde yapılmalıdır.Ağaçlardan ve bitkilerden en az 4.5 m uzaktan geçecek şekilde döşenmelidir.

Dış su tesisatına kanalizasyona bağlandığı noktadan döşenmeye başlanır.Kanalizasyon da genelde uygun bir bağlama ağzı bırakılır.Eğer bu ağız yok ise birkaç işlemden sonra bir delik delinmiş olunacaktır.