whatsapp
Blog Image

Mekanik Tesisat - Isı Ölçer Uygulaması

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve geçici 6. maddesi gereğince, merkezi ısıtma sistemine sahip, Kanunun yayımlandığı tarihten önce inşaat ruhsatı alan mevcut binalara verilen beş yıllık sürenin dolduğu 02 Mayıs 2012 tarihi itibari ile bina sakinlerinin ısı tüketimlerinin bireysel olarak ölçümlendiği sisteme geçmek zorundadır.

Isının ölçüldüğü (Pay Ölçüm) sistemde iki farklı uygulama olup sistem ısı pay ölçer ve kalorimetre (ısı sayacı) olarak uygulanmaktadır. Bu sistemin uygulanabilmesi için genellikle eski binalarda dairelere gelen dağıtım boruları dağınık (her mahale veya iki mahale tek dağıtım) olduğu için her radyatöre uygulanan ısı pay ölçerler yeni binalarda ise dağıtım boruları daireye tek bir hattan gelip daire içerisinde dağıtım yapıldığından kalorimetre (ısı sayacı) kullanılması gerekmektedir. Ayrıca tüm dairelerin oda sıcaklığını ayarladığınız seviyede sabit tutan özel radyatör vanaları (termostatik vana) kullanmaları gerekmektedir.

Anılan cihazlardan ölçümler yapılacak ve mevzuat kapsamında çıkarılan yönetmeliğe göre ise her dairenin sahibine kullandığı kadar bedel ödettirilecektir.

Ayrıca Kanunda “Bina sahibi, bina yöneticisi, bina yönetim kurulu, enerji yöneticisi, yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri, ısı veya sıhhî sıcak suya ilişkin tüketimleri aylık veya belirli dönemlerde ölçer ve bağımsız bölüm kullanıcılarına ait gider paylaşım belgelerini düzenler.” denilmektedir.

Eğer özetleyecek olursak, kalorimetre uygulaması kazanın katı/sıvı/gaz yakıtlı olmasına göre farklılık göstermezler. Her yakıt sisteminde uygulanabilirler. Fakat kalorimetre uygulaması için kazan dağıtım kolektörlerinin müsait olması gerekmektedir. Eğer sistem kalorimetre uygulamasına el vermiyor ise bu sefer radyatörlere takılacak ısı pay ölçerler ile ısı takibi yapılabilecektir.